Home مهارتهای IELTSSpeaking اسپیکینگ آیلتس با نمره‌ بالا ،توضیح‌ دادن بهتر است یا استفاده از اصطلاح ؟